Adwokat Maria Formowicz
Kancelaria Adwokacka Kraków

Kontakt

Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat (D. 22.3.2) – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii. Zachęcam do zapoznania się z moją ofertą. Zdaję sobie sprawę, iż wybór kancelarii, która kompleksowo zajmie się Państwa sprawami nie jest łatwym zagadnieniem. Dlatego też współpracę z Państwem opieram na zaangażowaniu i profesjonalizmie. Każda sprawa posiada swój własny stan faktyczny, dlatego do wszystkich zleceń podchodzę indywidualnie, starając się znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie Państwa problemów. Zapraszam do współpracy, wszelkie dane teleadresowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Kim jest adwokat?

Nazwa wykonywanego przeze mnie zawodu pochodzi od łacińskiego advocatus od advocare czyli „wzywać na pomoc”. Adwokat w swojej codziennej praktyce zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Może ona polegać na wielu aspektach, jednak najbardziej znane formy to udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów pism procesowych i umów oraz reprezentowanie Klientów przed sądami i urzędami. Adwokata obowiązują określone standardy postępowania wynikające z zasad etyki adwokackiej oraz przepisów prawa. Koronną zasadą, do przestrzegania której zobowiązany jest adwokat w szczególności jest obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności, o jakich powziął wiedzę świadcząc pomoc prawną.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej?

Nawet w pozornie prostej i mało skomplikowanej sprawie można natrafić na komplikacje. Przepisy i regulacje prawne cechują się skomplikowaniem i obszernością, a ponadto nieustannie się zmieniają. Reprezentacja prze profesjonalnego pełnomocnika pozwoli na uniknięcie błędów związanych z brakiem wiedzy w określonej dziedzinie prawa, a ponadto wpłynie na poczucie bezpieczeństwa Klienta. Wynagrodzenie za usługę każdorazowo ustalane jest indywidualnie z Klientem, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danej sprawy, w szczególności stopnia jej skomplikowania tudzież przewidywanych czynności jakie będą konieczne do wykonania. Przy stałej obsłudze prawnej istnieje możliwość ustalenia stałej kwoty miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

Specjalizacje mojej Kancelarii Adwokackiej

Chętnie podejmuję się zleceń z różnych dziedzin prawa, natomiast poniżej przedstawiam moje specjalizacje.

  • Prawo karne
  • Prawo cywilne
  • Prawo rodzinne

Potrzebujesz pomocy i wsparcia?

Adwokat Kraków – Specjalizacje

Prawo karne

Prawo karne to zespół przepisów prawnych, który określa jakie czyny są przestępstwami oraz normuje kwestie odpowiedzialności za czyny zabronione.

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną, a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

Najnowsze wpisy

Rozpocznijmy współpracę